Nya steg i Kroatien

Jonatan och Jelena har blivit tillfrågade om de kan gå in som pastorspar i församlingen, Rijeć Života, Osijek. Jelena som föreståndare och Jonatan som assisterande pastor. De har tackat ja till denna mycket hedrande tjänst. Församlingen är glada och står med dem i detta nya steg.

Ansvaret har förvisso redan funnits där då Jelena har varit äldste i församlingen. Så att kliva in i detta är mer som ett naturligt steg vidare.

De går in i tjänsten med bävan, respekt och i vetskap om att de behöver Herren i allt det som de ska företa sig. De vill leda församlingen till att vara hälsosam, stark och växande.

Församlingen har nyligen köpt land för att bygga en ny byggnad. Jelena och Jonatan är spända på att se vad Herren ska göra genom detta kyrkbygget.

I och med allt detta ber de om förbön för både beskydd och vishet.

Du gillar kanske också...