10/40 Fönstret

earth10/40 fönstret är ett område som sträcker sig från norra Afrika till Mellanöstern och ända bort till delar av Asien. Detta område ligger mellan 10:e och 40:e breddgraden norr om ekvatorn. Befolkningsmässigt finns det enorma mängder människor i detta område och här har du många av världens minst evangeliserade länder. I denna del av världen finns många av världens onådda folkgrupper för evangeliet. Fattigdom, misär och stor nöd finns på många platser inom detta område. Just här behövs det planteras församlingar och evangeliet behöver förkunnas.

10/40 fönstret är en utmaning för kyrkan idag. Idag kan många av våra missionärer och missionsarbeten arbeta i länder där det är långt fler kristna än i våra egna länder. Kyrkan behöver anta utmaningen och tänka mer av pionjärmission och onådda folkgrupper i våra olika missionsarbeten.

The pioneering heart vill arbeta med pionjärmission i onådda områden samt inspirera till både en större förståelse och engagemang från kyrkan i denna del av världen.

Matt 24:14 ”Och detta evangelium om riket predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma”.