Ljuset är starkare än mörkret

”I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” – Joh 1:4-5


Jesus säger om sig själv att han är världens ljus. Hans ljus finns i dig som troende. Överallt där ljuset kommer flyr mörkret. Den mista lilla tändsticka kan kan lysa upp ett helt mörkt rum. Ljuset är alltid starkare än mörkret!

Den 6/1 medverkade Daniel på Vision Sveriges nyårskonferens ”Ljuset är starkare än mörkret”. Konferensen pågick mellan 28/12-7/1. Tillsammans med ett 30-tal förkunnare och olika lovsångsledare från många olika samfund blev en fantastisk konferens. 

I början av tv programmet blev Daniel intervjuad och sedan predikade han ett uppskattat budskap med titeln ”Smaka och se att Herren är god”.

Här kan du ta del av detta tv program i efterhand: https://youtu.be/C1nAJgWkMuA

”Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” -Joh 8:12

Blessings!!


Du gillar kanske också...