Uthållig bön

prayVar glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. – Rom 12:12

Här uppmanar Paulus oss att fortsätta att göra tre saker över en lite längre tid. En av dessa är att vara uthålliga i bönen. Vad skulle då kunna vara uthållig bön? ”Att fortsätta att be till Fadern i Jesu namn för situationer du vet inte är Guds vilja och hålla ut tills situationen förändras och Guds vilja manifesteras och situationen förändras”.

Jesus själv bad uthålligt. Natten innan han skulle välja ut de tolv lärjungarna säger bibeln att han bad hela natten. I Getsemane bad Jesus med samma ord tre gånger under tre timmar.

I apostlagärningarna kapitel 12 finns en händelse där Petrus både blir fängslad och räddad. Jakob hade blivit avrättad med svärd, andra hade blivit misshandlade och Petrus satt nu i fängelse. Petrus prognos såg allt annat än ljus ut. Hela berättelsen utspelar sig under ”det osyrade brödets högtid”, som är en högtid på sju dagar. Efter denna högtid skulle Petrus dömas.

Petrus hölls därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. – Apg. 12:5
Under denna tid när Petrus är i fängelset och i väntan på hans dom ber man uthålligt för honom. Församlingen började be för honom och sedan fortsatte de att be för honom. De satte sig inte ner för att bilda en kommitté, för att utse hans ersättare, utan man bad uthålligt för honom. Dag som natt bad de och den bön de bad var, ”RÄDDA PETRUS”! Församlingen fortsatte att envist be en bön och att uthålligt komma tillbaka till Gud, med en enda begäran.

Vers fem säger också att församlingen bad uthålligt för honom. Församlingen bad specifikt för Petrus denna vecka. Mycket av vår bön är så ospecifik att inte ens Gud vet hur han skall svara på dem. Specifika böner ger specifika bönesvar.

Vers 12 säger att där var många samlade till bön. Det står inte att där var det bön, utan där var många samlade till bön. Det var ett av många hem, där det pågick bön för Petrus. Hans situation hade blivit hela församlingens angelägenhet. Både för Petrus och för församlingen, var detta ett skarpt läge. Antingen går Petrus en mörk dom tillmötes eller så måste Gud göra något.

Urkyrkan och församlingen i tredje världen, verkar se lite mer bönesvar än vad vi i väst ser. Kanske är en av anledningarna att de just lever med fler skarpa lägen? Frågan blir till oss i väst, måste det bli ett skarpt läge innan vi som församling börjar be uthålligt för våra städer och samhällen? Varför inte redan nu, börja be uthålligt? De största segrarna vinns genom de största slagen!

Församlingen fick se ett fantastiskt ingripande av Gud i denna mörka situation. Gud sände sin ängel, som svar på bön, för att rädda Petrus. Frågan är inte om Gud förmår, utan om vi som församling ber uthålligt. Låt oss se till att inte ha några sysslolösa änglar i våra städer och samhällen!

Gud använde denna uppkomna situation med Petrus i fängelset till att instruera sin församling, att en bedjande församling är en vinnande församling, och att ingenting är omöjligt för en församling som ber.

I Luk 18 berättar Jesus en liknelse, för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. På samma sätt som den orättfärdige domaren gav änkan rätt till sist, vill Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då Han lyssnar tåligt till dem när de ber.

Vad har djävulen stulit och satt i ett ”fängelse” i ditt liv? Din dröm, ekonomi, jobb, barnens frälsning, hälsa, bönesvar, gåvor & talanger, välsignelser etc.Det finns en väg för dig, och det är samma väg som församlingen i apostlagärningarna 12 fick gå, för att ta tillbaka det som blivit stulet. UTHÅLLIG BÖN!

Låt oss fortsätta att vara uthålliga i bönen!

Du gillar kanske också...