Läran om den eviga domen!

Hebr 5:11-6:2
Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. 12 Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. 13 Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. 14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. 1 Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, 2 med undervisning om reningar och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom.

Bibeln talar här om trons grunder. Här har du sex st. lärosatser, och två av dessa är eskatologiska dvs. handlar om; läran om de yttersta tingen. De dödas uppståndelse och en evig dom. Läran om den eviga domen är fundamental kristendom. Till och med i vår kristna trosbekännelse bekänner vi oss till detta. ”…korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda…” ( Den kristna trosbekännelsen). Läran om evig dom är ett stort ämne och innefattar bl.a. helvetet. Idag verkar vi mera att ha en kristendom med ett avskaffat helvetet. Men enligt Hebreerbrevet är läran om evig dom fundamental. Kanske är det inte så konstigt att resten av huset (vår kristendom/våra kristna kyrkor) inte står så vidare stabilt, när en sjättedel av grunden saknas?

Lilla bibeln brukar vi kalla Joh 3:16. Denna bibelvers summerar ihop hela bibelns budskap, i en enda bibelvers. Den beskriver Guds kärlek och detta kan vi alla kristna stämma in i. Jesus Kristus, Guds son levde som en människa under våra omständigheter och dog för hela mänsklighetens synder. Men idag, talar vi bara om Guds kärlek. Man amputerar denna bibelvers för den talar om både Guds kärlek och att man kan gå evigt förlorad. Varför skall man annars bli frälst (räddad) om det inte finns något at bli frälst (räddad) ifrån? Jesus talar själv om helvetet. (Luk 16:19-31.) Detta var angeläget för honom att tala om och det borde vara angeläget för oss att tala om detta.

Har du någon gång mött uttrycket ”Hur kan en god Gud tillåta ondska”? Vet du vad, det gör han inte. (Upp 20:11-15) Det bibelstället visar tydligt på det i uppenbarelseboken. Men vad Han däremot gör är att han ger människan tid för att kunna omvända sig till honom. Läran om den eviga domen är också ett uttryck för att det onda inte har någon framtid. Så är det bestämt om människan att hon skall en gång dö och sedan dömas. (Hebr 9:27)

I tider av att liberalteologer försöker avskaffa helvetet så förblir inte helvetet mindre verkligt för det. Den kristna förkunnelsen kan inte avskaffa eller får förtiga läran om evig förtappelse, men den kan förkunna att Gud gett sin son för att frälsa och rädda människan från att gå evigt förlorad. Om bibeln är inspirerad av Gud då blir den en auktoritet som jag behöver förhålla mig till. Om bibeln talar om ett helvete borde man då inte göra allt man kan för att undfly det och börja varna andra för det?

Jesus talar väldigt tydligt om endast två destinationer finns. Himmel och ett helvete. (Matt 7:13-14) Medlet får aldrig bli målet. Vi skall vara kända för att göra gott men att göra gott mot alla människor är endast medlet för att nå målet. Rädda människor från att gå evigt förlorade. Det kristna livet är mer av att vara en sjöräddningsbåt för människor i andlig sjönöd än att sitta på soldäck på en lyxkryssare. Vi måste predika ett fullständigt evangelium, helvetet inkluderat. Det är endast den människa som förstår att hon är fullständigt förlorad som är i behov av en frälsare.

Detta är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste. 1 Tim 1:15

Låt oss predika evangeliet som det är och inte som vi önskar att det vore…

Blessings!

Du gillar kanske också...