Vår Vision!

”Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen”. Agp 26:19

Paulus berättar här om sin omvändelse och om hur han blev drabbad med denna vision om att gå till hedningarna med evangeliet. Hela hans liv upptogs av denna vision och detta uppdrag. Denna vision kom att ge inriktning för hela Paulus liv. The Pioneering Heart’s vision skulle man kunna dela in i fem huvudspår. Dessa ger oss inriktning och stakar ut kompassriktningen mot vart vi vill röra oss.

•Arbeta med att nå människor med evangelistiska kampanjer och festivaler: Att genom olika tillfällen proklamera evangeliet och demonstrera dess kraft är något som vi brinner för. Människor måste få höra och få en chans till att både respondera på evangeliet och få uppleva dess kraft i sina liv.

•Utveckla, utbilda, och utrusta ledare på missionsfältet: Bibelundervisning är en oerhört viktig del i att jobba med mission. På många platser i världen är behoven enormt stora när det kommer till bibelundervisning och ledarträning. Detta är ett område som vi vill prioritera i vårt arbete.

•Plantera och etablera nya församlingar: Detta är ett av de mest effektiva sätt till att nå nya människor med evangeliet. Församlingsplantering är göra pionjärinsatser på orörd mark. Vi vill vara med och plantera och etablera Guds församling där det ännu inte finns några.

•Träna och förlösa nya ledare till tjänst i Guds rike: Det är av yttersta vikt att man tränar lärljungar som i sin tur tränar lärljungar som träna lärljungar. Paulus instruerar Timoteus till att göra detta (2 tim 2:2). Både lärljungaträning och ledarträning behövs för att kunna fostra fram morgondagens ledare i Guds rike.

•Strategiskt samarbeta med andra för att kunna nå fler människor och etablera Guds rike på ännu onådda platser: Vi jobbar alltid brett och står i flera nyckelrelationer med andra som arbetar med mission. Ensam är inte alltid stark. Vi är en ”parachurch organisation” men samarbetar med både andra missionsorganisationer och lokala församlingar. Ingen människa (eller missionsorganisation) är en egen ö. Vill du gå fort gå ensam, men vill du gå långt måste du gå tillsammans med andra.

En vision skall alltid vara så stor att du aldrig skulle kunna göra den själv, annars är det ingen vision som är given av Gud. Den ”himmelska synen” vi bär på omfattar dessa fem huvudspår. Helt omöjligt genom vår egen förmåga och kraft. Det som är omöjligt för människor är möjlig för Gud. Bara tillsammans med Jesus kan denna vision bli en verklighet.

”Utan uppenbarelsen går folket vilse…” Ord 29:18

Vill du vara med och stötta vår vision och vårt missionsarbete?
1.Du kan vara med och be för oss!
2.Du kan vara med och ge! Bankgiro 185-8547
3.Hör av dig om du vill följa med på en missionsresa!

Bless you!

Du gillar kanske också...