Interjuv med Jonatan


Hur är livet som missionär?
Under några hektiska dagar i början på april månad är Jonatan Ivarsson hemma i Sverige, för att tala på några ungdomsmöten och att passa på att träffa sin familj. Det är även mycket som skall hinnas med under dessa få dagar i Sverige. Styrelsemöte, planeringsträffar, nätverkande, predikande, träffa sin familj och kanske äta lite av mammas mat.  Vi passar på att få en liten pratstund med honom och att intervjua honom om livet som missionär.

Varför jobbar du som missionär?
Under det år som jag gick på bibelskola fick jag ett hjärta för att se förvandlade människor utanför Sverige. Innan dess fokuserade jag helt på Sverige, mission var bra men inget för mig. Under året på bibelskolan svängde detta helt om. Nästa direkt efter bibelskolan fick jag också en möjlighet att resa ut på en missionsresa till Kroatien. Det var riktigt kul och en mycket lärorik resa. Jag har inte något speciellt folkslag eller land som ligger på mitt hjärta utan jag vill att människor som aldrig har hört evangeliet och inte haft en chans att säga ja, skall få kunna göra det.

Vilka saker har varit höjdpunkterna under detta första år som missionär?
När jag och Jelena gifte oss i början på mars.  Annars är det ledarkursen som vi hade nere i Kroatien för ungdomar och unga vuxna var en riktig höjdpunkt. Något annat som har gjort intryck har varit alla de olika situationer där jag fått tala direkt in i människors liv. Det har också varit kul att se att tankar och idéer som jag har burit på har fått gehör både i församlingen och hos pastorerna. Det är små saker hela tiden som händer som har varit spännande.  Till exempel vårt första teammöte med ledargänget som jag tränar för att driva församlingens framtida ungdomsarbete som samlades första gången på min födelsedag var otroligt inspirerande. Att få undervisa om ledarskap är kul men att få jobba med praktisk ledarträningen är nästan ännu roligare.

Beskriv missionsarbete med fem ord?
Kärlek, uthållighet, ledarskap, pionjärt och (andra) människor

Har du något råd till den som funderar på mission?
Bara gör det! Se till att bara gör det och res ut vart som helst och kasta dig ut i mission. När man är ute, att man är villig att lära sig och inte tro att man kan allt. Det kan också vara bra att lära sig lite innan för du skall ge ut till andra på missionsresan. Förtrösta på Gud, han leder. Att resa ut med en attityd att här är jag, jag vet, är helt fel. Det är viktigt att ha en ödmjuk inställning. Ledarskap är också viktigt för att fungera i mission. Gå en ledarkurs!

Livsmotto: ”Besegra det onda med det goda.”

Till sist Jonatan om du får välja ett av två alternativ:
Sommar X             Vinter
Läsa bok X             Se film
Kroatien X             Sverige
Semesterresa           Missionsresa X
Mammas köttbullar X            Mat på missionsfältet

Du gillar kanske också...