Strategisk mission

Under våren 2004 fick jag en möjlighet att resa till Colorado springs, USA med Ungdom med uppgift och göra en strategisk missionsskola, School of strategisk mission (SOSM). Skolan har präglat mig väldigt mycket och jag är så oerhört glad att jag fick denna möjlighet att bli skolad i strategisk mission. Denna ledarskola har gett mig så mycket av vishet, insikt, förståelse om hur man jobbar med mission. Efter 12 veckor av fantastisk undervisning i strategisk mission åkte jag (och 3 st som alla hette David?) till landsbygden i Kambodja för att predika och undervisa.

Den 23/8 startar Mission one eleven (MOE) i Vetlanda. Detta är en missionsbibelskola med fokus på mission, äventyr och onådda folk. Jag är en del av denna ledar- och lärarkår för skolan och kommer bl.a. att undervisa om storytelling varje torsdag. Efter åtta veckor av bibelundervisning, överlevnadshajk, evangelisation, kulturförståelse, storytelling m.m. bär det sedan av till Sri Lanka. Här kommer eleverna och ledarna bo i två onådda byar och dela evangeliet med by runt lägerelden genom att berätta (storytelling) Guds frälsningshistoria från skapelsen till Kristus genom 29 bibelberättelser. Här kan du läsa mer: http://hope.se/mission-one-eleven/

Läser du under ”om oss” på vår hemsida kan du bl.a. läsa ”Strategiskt samarbeta med andra för att kunna nå fler människor och etablera Guds rike på ännu vita fläckar”. Svensk pionjärmission har ett strategisk pågående arbete på Sri Lanka där man vill ”beta av” 500 + byar/thé plantage som inte har en församling med att både köra en evangelisationskampanj och att plantera en församling där.  Snacka om att inte skjuta hej vilt utan att arbeta långsiktigt och strategiskt. I februari var jag på Sri Lanka med Svenskpionjär mission och höll en kampanj i en onådd by (byn hette Moon plant). Sista kvällen på kampanjen var den kommande pastorn på scenen för att be och presentera sig för sin församlingsplantering och all dessa nyfrälsta. Pioneering Heart står väldigt nära Svensk pionjärmission relationellt, i namn och i vision.

Jesus har inte bett oss skjuta från höften. När Jesus sänder ut först de 12 och sedan de 72 har han en tydlig ”gameplan” för dem. Jesus var en strateg och hade en tydlig strategi:

  • Varför (Matt 9:35-38)
  • Vem (matt 10:1-4)
  • Vart (matt 10:5-6)
  • Vad (Matt 10:7-8)
  • Om Matt 10:12-14
  • Hur (matt 10:16)
  • När (matt 10:19-20)
  • Och (Matt 10:22-23)
  • Alltså (matt 10:28,31

Pioneering Heart vill arbeta strategiskt, tillsammans med andra, långsiktigt, efter våra resurser och i 10/40 fönstret. Stå med oss i bön och givande. Tillsammans är vi så mycket bättre!

”Taktik är konsten att vinna ett slag, strategi är konsten att vinna ett krig”.

/Daniel

 

 

 

Du gillar kanske också...