Kyrkbygge i Afrika

Jag blev glad när man sade till mig: ”Vi skall gå till Herrens hus”. – Ps 122:1 

Vi vill rivstarta året och även nästa decennium med att vara involverade i ett kyrkbygge i Afrika. Genom kontakter i Storbritannien kommer vi vara med och bygga upp en befintlig kyrkbyggnad i Kenya.

Idag finns det kristna som ännu inte har en egen eller funktionell kyrkbyggnad. Det kan också vara så att väckelsen går fram så fort att befintliga kyrkbyggnader inte riktigt följer i samma takt. 

Detta vill vi vara med och förändra!

Just nu finns det ett behov av en kyrkbyggnad i Kitui North Distict på en avlägsen plats som heter Katolini. En liten och enkel och funktionell kyrkbyggnad skulle här kunna sättas upp för ca. 1000 £. Det är ca. 13,500 kr. 

”Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den”. – Ord 3:27 

Kanske vill du eller er kyrka vara med och göra detta möjligt och ge en öronmärkt gåva till kyrkbyggnad i Katolini.

Bankgiro 185-8547 märk gåvan med: kyrkbyggnad Kenya

Tack för din gåva!

Du gillar kanske också...