Mina minsta

”Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?
Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen:
Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.”
Matteusevangeliet 25:37–40


I en tid som vi nu lever i med krig och människor som flyr för sina liv och en pandemi som fortsatt härjar runt om i världen även om det är i mindre skala nu än tidigare men den har satt sina spår i varje familj runt om i världen.
Men vi ser också att det är många människor som är villiga att hjälpa de som är i nöd och ge de vad de behöver. Och det är vad Jesus talar om här.
I Guds rike handlar det mycket om att hjälpa de sjuka och gamla och utstötta i samhället.
Vi ser det ganska ofta att Jesus refererar till denna grupp av människor.
När vi möter människors behov med praktiska saker som till exempel att ge mat, kläder och tak över huvudet gör vi det också för Jesus.
Vi kan inte bara sitta hemma i vår kammare och be att de som är fattiga och inte har mat ska bli mättade. Eller att de som saknar tak över huvudet ska få det. När vi själva har mat i överflöd och tak över huvudet.
För vem ska ge den personen mat som du sitter och ber för i din kammare? Tänk om Gud Fader knakar på din axel och säger – jag vill att du går och ge den personen mat.
Vad svara du då? Nej, jag har inte tid eller vet inte hur jag ska göra, jag känner den inte den personen.
Eller svarar du; ja, jag vill hjälpa den personen för jag vill bry mig om den personen.
Att hjälpa en person praktiskt det är att visa sin tro på Jesus den allsmäktige.
Jakob skriver i sitt brev i NT ”tro utan gärningar är död.” Han skriver också ”visa du din tro utan gärningar så ska jag visa min tro med gärningar.”
Det är svårt att visa sin tro utan att göra något men mycket lättare att visa sin tro genom att göra något för någon annan.
Tron på Jesus är inte bara sitta hemma i sin kammare och be utan det är också att hjälpa någon annan människa praktiskt. Tron på Jesus är inte antingen eller utan det är både och. Jesus gjorde det, han fick medlidande för människor i nöd och han gick till en enslig plats och tillbad. Det är samma för dig och mig det handlar om att göra både och.
Om vi bara hjälper andra och inte tillber så faller vi lätt i fällan och gör det i vår egen kraft. Utan vi ska både tillbe och hjälpa andra praktiskt för då har vi Jesus vid vår sida och han hjälper oss med det vi behöver hjälp med.
Men vi ska heller aldrig förvänta oss att få något tillbaka när vi hjälper andra människor utan Gud ser vad du gör och han kommer att välsigna dig tillbaka i det du gör för honom.
Tänk på nästa gång du hjälper någon, det du gör för den människan gör du också för Jesus!

/David Mellesdal

Du gillar kanske också...