Leda utan att härska

”Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden.” -1 Petr 5:3

Långt innan begreppet härskarteknik var uppfunnit manar skriften oss att vara föredömen och att inte uppträdda som herrar över dem som kommit på vår lott. 

Var INTE herrar UTAN var föredömen. Botemedlet mot härskarteknik stavas; goda, kärleksfulla, tjänande föredömen som förkroppsligar Jesu händer och fötter. Eller som oneliner WWJD. 

Vad är då härskarteknik och vad är det som bibeln uppmanar oss att inte göra? 

Så här kan man beskriva härskarteknik:

‭‭Osynliggörande

Att tysta eller att marginalisera oppositionella genom att ignorera dem. 

Förlöjligande

Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. 

Undanhållande av information

Att utestänga någon eller marginalisera vederbörandes roll genom att undanhålla viktig information. 

Dubbelbestraffning 

Att ställa någon inför ett val, och utsätta vederbörande för nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val vederbörande gör. 

Påförande av skuld och skam

Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något som någon utsätts för är dennes eget fel. 

Objektifiering 

Att kommentera eller diskutera ens utseende i irrelevanta sammanhang. 

Våld eller hot om våld

Att utnyttja sin fysiska eller psykiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att påpeka att den möjligheten finns. 

Jesus är mån om att hans församling skall ledas på ett sätt som återspeglar han själv. Vid (minst) fyra olika tillfällen talar Jesus med sina lärjungar om ledarskap och tjänande. I Guds församling skall den främste vara den som tjänar mest. 

WWJS (What would Jesus say) 

”Men Jesus kallade dem till sig och sade: ”Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav.” – Matt 20:25-27

WWJD (what would Jesus do)

”Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” -Matt 20:28

”if you’re  too big to serve. You’re too small to lead”. – Rich Wilkerson Jr. 


‭‭

Du gillar kanske också...