Missionsmöte i Kraftkällan Elim!

I söndags var vi ute med ”The Pioneering Heart” på Dyrön och i församlingen Kraftkällan Elim och hade ett missionsmöte.
Det är en underbar församling och en hel del människor var på detta möte.Efter att vi blivit välkommande i början hade vi hand om resten av mötet.
Jonatan ledde församlingen i en underbar lovsångstund. Sedan fick vi presentera vad vi vill göra genom ”The Pioneering Heart.”
Regina vittnade om Guds trofasthet och hennes kallelse till mission. Vi visade även ett fantastiskt gripande filmklipp från en av Marcus Blooms kampanjer.
Vi skall resa med på en av hans kampanjer till Sydasien. Efter det så höll Daniel en missionsappel. Församlingen på Dyrön uppskattade detta mötesbesök och många vittnade om den härliga gudsnärvaron och att de blivit mycket uppmuntrade under gudstjänsten. Under gudstjänsten togs även en kollekt upp till ”The Pioneering Heart”.
Gudstjänsten avslutades med att ”The Pioneering Heart” blev inbjudna att komma tillbaka efter resan till Sydasien och kampanjen där för att vittna om vad Gud gjort under kampanjen.

Du gillar kanske också...