7 anledningar att prioritera mission

earthill

Tar du dig tid till att gå igenom ämnesöversikten på (de flesta?) bibelskolor märker man att ämnet mission ofta saknas. I våra församlingar har mission gått från att vara prioriterat till att många gånger hamna i periferin. Sverige var länge ett land som var känt för att sända ut mycket missionärer och kanske är det just därför som vi på många sätt är ett oerhört välsignat land. Missionsbefallningen fanns för församlingen existerade så egentligen är det kanske missionsbefallningen som har en församling och inte församlingen som har en missionsbefallning?

Listar här sju anledningar till varför du och jag behöver prioritera mission:

1. Missionsbefallningen är en befallning och inte ett förslag. Matt 28:18-20, Mark 16:15-18

När Jesus efter sin uppståndelse talar med lärjungarna ger han dem en befallning. Gå ut och predika evangelium! Det var inte direkt en förslag från Hans sida, om ni händelsevis skulle börja råka göra detta är det en bra sak att göra. Utan mera GÅ UT!
Jesus spar det viktigaste till sist. Gå ut och predika evangelium för hela skapelsen.

2. Det borde vara en mänsklig rättighet att få höra talas om Jesus.
Vi pratar om rättvisemärkt kaffe, jämlikhet mellan könen, mänskliga rättigheter etc. Det borde även vara en mänsklig rättighet att få höra världens bästa budskap.
Varför skall vissa få höra evangeliet två gånger när andra inte får (kan) höra det en gång?
Coca Cola finns i de mest avlägsna byar men inte evangeliet. Detta behöver vi förändra!

businesschoise

3. Budskapet om riket måste predikas för alla folk innan slutet kan komma. Matt 24:14
Alla folk betyder här alla etiska folkgrupper. Det finns idag ca, 6000 onådda folkgrupper för evangeliet. De har inga kyrkor, biblar och människor som kan berätta för dem om Jesus. Missionsbefallningen är detaljstyrd till alla väldens folkgrupper. Dessa måste nås med evangeliet innan slutet kan komma. Det finns alltså ett eskatologiskt (läran om de yttersta tingen) perspektiv på att prioritera missionsbefallningen.

4. Genom att predika evangelium påskyndar vi Hans återkomst. 2 Pet 3:12
När vi aktivt delar evangeliet med människor och jobbar med mission så påskyndar vi Hans återkomst till Jorden.
Vi pratar om Jesus återkomst men är vi aktiva i att påskynda den?
Vi pratar om att Jesus skall komma tillbaka snart, samtidigt som det finns ca. 6000 anledningar (se punkt 3) till varför han inte kan komma tillbaka än.
Vi talar om Jesus andra återkomst i våra kyrkor samtidigt som flera miljarder människor inte har hört om första gången Han var här.

5. Fått kraft (dynamis) att bli mina vitten. Apg 1:8
Du har fått den helige Ande för att få kraft att vittna och inte att känna gåshud under speciell lovsång. Anden är given för att vi skall få kraft att vittna först i Jerusalem, Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Vi har fått övernaturlig kraft och utrustning för att utbredda Guds rike på denna jord. Anden gavs för att vi skulle kunna gå ut och vinna människor.

superman

6. Både himmel och helvetet existerar. Matt 7:13-14, Luk 16:19-31,
Väldens mest kända bibelvers joh 3:16 talat om att Gud älskade mänskligheten och att Jesus blev sänd till jorden för att människor som tror på honom inte gå förlorade utan få evigt liv. Människan kan gå förlorad eller vinna evigt liv. Bibeln talar om ett helvete. Jesus talar om helvetet.
Guds godhet leder till omvändelse (Rom 2:4) med låt oss känns till alla förutsättningarna i ekvationen. Låt oss våga ge människor hela sanningen och inte bara delar av den.

7. Uppenbarelseboken talar om människor från alla folkslag, stammar, länder och språk. Upp 7:9
Om vi går direkt till facit och kollar ser vi att i Johannes uppenbarelsebok kommer människor från alla folkslag, stammar, länder och språk att vara representerade i himlen. Församlingen kommer att lyckas med uppdraget med att missionera välden. Vi behöver predika och nå alla folkslag, stammar, länder och språk med evangelium. Himlen skall vara fullt av dessa.

Jag har här valt 7 anledningar och det finns oerhört många fler anledningar till att varför vi bör prioritera mission. T.ex.
Rom 10: 14, Joh 20:21, Luk 10:2, 1 mos 12:1-3, Upp 5:9, etc.
Men det hade blivit ett för lång blogginlägg och du hade slutat läsa…. 😉

Till sist uppmuntra någon idag som är involverad i mission. Ge en gåva, skicka ett sms, be den där bönen för dem, ge dem ett uppmuntrande e-mejl eller kanske ring dem!

Jag hörde ett fantastiskt härligt citat en gång som lyder någonting i stil med ”Missionsarbete är alldeles för viktigt för att endast hanteras av missionärer”.

Låt oss alla prioritera mission!

Stay blessed!

/Daniel

Du gillar kanske också...